Voor wie

Ik behandel stemmings- en angstklachten, trauma gerelateerde klachten , arbeid gerelateerde klachten en persoonlijkheidsproblemen. Tevens bied ik hulp aan mensen met kanker en hun naasten voor ondersteuning op het gebied van verwerking, acceptatie en zingeving.

U kunt niet in de praktijk terecht voor problemen met een spoedeisend karakter. In dit geval dient u zich te wenden tot uw huisarts, en buiten werktijd de Centrale Huisartsenpost (0880030600) of de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (0205235433).

Aanmelding

U kunt zich telefonisch (0612339966 – voicemail) of per email (parsmargreeth@gmail.com) aanmelden. Daarop vindt een telefonisch contact plaats, waarin u van mij hoort of er ruimte is en op welke termijn.

Als wij een afspraak maken voor een eerste gesprek, zal ik u vragen een verwijsbrief van de huisarts, uw verzekeringspasje en een identiteitsbewijs mee te nemen.

Werkwijze

Na uw aanmelding hebben we één tot drie intakegesprekken. Hierin komen uw klachten en zorgen, uw leefsituatie, uw voorgeschiedenis en uw kwaliteiten en mogelijkheden aan de orde. Op basis van deze informatie zal er een voorlopige diagnose worden opgesteld en kijken we gezamenlijk of u baat kunt hebben bij therapie in mijn praktijk.

Vervolgens wordt er in overleg een behandeltraject uitgestippeld en worden afspraken en behandeldoelen vastgelegd in een behandelplan. Tijdens de behandeling evalueren we regelmatig het behandelplan. Ook maak ik gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) en HONOS+ vragenlijsten, die informatie kunnen bieden over de effectiviteit van en de tevredenheid over de behandeling.

Behandelvormen

Afhankelijk van uw hulpvraag, de problematiek en richtlijnen vanuit de beroepsgroep, wordt u een bepaalde behandelmethode voorgesteld. Dit gebeurt vanuit de kennis en de ervaring die ik heb en op grond van de uitgebrachte zorgstandaarden bij bepaalde klachten.

In de behandeling maak ik gebruik van kennis en ervaring vanuit diverse specialisaties. Zoals de oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie, psychosociale oncologische hulpverlening, emdr en mindfulness. Belangrijke voorwaarden voor het succes van een psychotherapie is het tot stand komen van een goede therapeutische relatie en overeenstemming over de manier van werken.

Informatie over deze behandelvormen

  • www.oplossingsgerichte-therapie.nl: Oplossingsgerichte therapie is concreet en is gericht op mogelijke oplossingen en niet op de problemen als zodanig.
  • www.emdr.nl: Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van een schokkende (traumatische) ervaring.
  • www.systeem-therapie.nl: Systeemtherapie is een therapievorm waarbij de interactie en wisselwerking tussen partners en/of gezinsleden centraal staat.
  • www.nvpo.nl: Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie, afgekort NVPO. Hulpverlening aan mensen met (of na) kanker en hun naasten.
  • www.mindfulness.org: Het leren richten van de aandacht, zonder oordeel, op wat er in het hier en nu is.