Vergoeding van de behandeling

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Belangrijk hierbij is dat de huisarts aangeeft of het een verwijzing voor specialistische GGZ of voor basis generalistische GGZ is.

Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract. Dat betekent dat de behandeling rechtstreeks door de zorgverzekeraar wordt vergoed vanuit het basispakket. Houd wel rekening met uw eventuele eigen risico. Indien van toepassing, wordt deze rechtstreeks door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht. Dit gebeurt bij afsluiting van de behandeling of na één jaar na aanvang van de behandeling.

Wachttijden

In het telefonisch contact bij aanmelding, hoort u van mij of er ruimte is. Als er ruimte is zal er binnen twee weken een intakegesprek plaats kunnen vinden. De behandeling kan gestart worden binnen 1 á 2 maanden. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Voor meer informatie over wachttijden zie www.nza.nl.

Dossiervorming

U heeft recht op inzage in uw dossier. Zie voor meer informatie hierover www.lvvp.info.

Verhindering

Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak, meld het dan minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per email. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak, kan ik de gereserveerde tijd bij u in rekening brengen. Dit bedrag à 50 euro kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Geheimhouding

Vanuit mijn beroepscode heb ik geheimhoudingsplicht. Ik kan alleen, met uw schriftelijke toestemming, gegevens over u opvragen en/of verstrekken aan derden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van de behandeling van kracht.

Intervisie en waarneming

Zoals voorgeschreven in de beroepseisen van de LVVP, neem ik deel aan een intervisiegroep. Hier wordt casuïstiek met collega’s (anoniem) besproken. Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat om de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening. Er is een onderlinge regeling voor waarneming.

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over de therapie, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Wanneer het niet lukt de problemen onderling op te lossen, kunt u contact opnemen met de coördinator van de LVVP (www.lvvp.info), die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen.

Registraties en lidmaatschappen

  • BIG-geregistreerd Psychotherapeut
  • BIG-geregistreerd GZ Psycholoog
  • Lid LVVP (Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten)
  • Systeemtherapeut
  • EMDR therapeut lid VEN (Vereniging EMDR Nederland)
  • Psychosociaal oncologisch hulpverlener lid NVPO (Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie)
  • Deskundigenbestand NVPO (Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie)
  • Registratie van GGZ kwaliteitsstatuut
  • Praktijk voor Psychotherapie van Margreeth Pars is LVVP gevisiteerd
  • embleem-visitatie

Klik hier om mijn kwaliteitsstatuut te downloaden.

Klik hier om mijn privacystatement te downloaden