Vergoeding van de behandeling

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Belangrijk hierbij is dat de huisarts aangeeft of het een verwijzing voor specialistische GGZ of voor basis generalistische GGZ is.

Per 1 januari 2022 is overgegaan op een andere vorm van vergoeding van GGZ-zorg, namelijk het Zorgprestatiemodel (ZPM). Zie hier voor meer informatie.

Op de website van de NZA kunt u de diverse tarieven voor diagnostiek en behandeling door een psychotherapeut terugvinden.

Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract. Dat betekent dat de behandeling rechtstreeks door de zorgverzekeraar wordt vergoed vanuit het basispakket. Houd wel rekening met uw eventuele eigen risico. Indien van toepassing, wordt deze rechtstreeks door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht. Dit gebeurt bij maandelijkse facturering.

Wachttijden

In het telefonisch of mail contact bij aanmelding, hoort u van mij of er ruimte is. Als er ruimte is zal er op korte termijn een intakegesprek plaats vinden. De behandeling kan  in de meeste gevallen direct aansluiten op de intakefase. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met  uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Voor meer informatie over wachttijden zie www.nza.nl.

Dossiervorming

U heeft recht op inzage in uw dossier. Zie voor meer informatie hierover op https://lvvp.info/.

Verhindering

Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak, meld het dan minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per email. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak, kan ik de gereserveerde tijd bij u in rekening brengen. Dit bedrag à 50 euro kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Geheimhouding

Vanuit mijn beroepscode heb ik geheimhoudingsplicht. Ik kan alleen, met uw schriftelijke toestemming, gegevens over u opvragen en/of verstrekken aan derden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van de behandeling van kracht.

Intervisie en waarneming

Zoals voorgeschreven in de beroepseisen van de LVVP, neem ik deel aan een intervisiegroep. Hier wordt casuïstiek met collega’s (anoniem) besproken. Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat om de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening. Er is een onderlinge regeling voor waarneming.

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over de therapie, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Mocht u onvoldoende gehoor vinden voor uw bezwaren, dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de beroepsvereniging van psychotherapeuten, de LVVP . Wilt u geen bemiddeling maar een klacht indienen, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie van de LVVP.
BIG- geregistreerde psychotherapeuten vallen ook onder het Tuchtrecht. Daardoor kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Zie voor meer informatie:
www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Visitatie

Praktijk Margreeth Pars is gevisiteerd. De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychotherapeuten (LVVP). Er vindt iedere 5 jaar een her-visitatie plaats. Op deze wijze wordt de kwaliteit van psychotherapie in de vrijgevestigde praktijk gewaarborgd.

Zie voor meer informatie:
Brochure LVVP-kwaliteitscriteria.pdf

 

Registraties en lidmaatschappen

  • BIG-geregistreerd Psychotherapeut  99051486516
  • BIG-geregistreerd GZ Psycholoog       79051486525
  • Lid LVVP (Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten)
  • Systeemtherapeut
  • EMDR therapeut lid VEN (Vereniging EMDR Nederland)
  • Psychosociaal oncologisch hulpverlener lid NVPO (Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie)
  • Deskundigenbestand NVPO (Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie)
  • Registratie van GGZ kwaliteitsstatuut
  • Praktijk voor Psychotherapie van Margreeth Pars is LVVP gevisiteerd
  • Kamer van Koophandel  34341520

embleem-visitatie

Klik hier om mijn kwaliteitsstatuut te downloaden.

Klik hier om mijn privacystatement te downloaden